Category: Academics

Grenville students attended Targeting Talent Programme

Grenville High students attended a Targeting Talent Program  (TTP) at Wits University during the March2018 holidays. It is an enrichment program for the top learners in Mathematics and Science from schools all over South Africa. The program aims to increase academic, social and psychological  preparation to higher education opportunities. Photo on top: Front row: O. Ditsele, W. Gouwe, Mrs M. Mmekoa 1st row:  L. Mothoagae, O. Lekgetho, L. Makgale Back row: R. Phirichwane, C. Molatlhegi, O. Mohulatsi...

Read More

Matric Results 2017

Grenville High School would like to congratulate the Class of 2017 on their performance. 97.77% Overall pass rate 59.9% Bachelor Degree pass rate 34.7% Diploma Studies pass rate Total distinctions:  64 The following subjects achieved a 100% pass rate: Accounting, Mathematical Literacy, Geography, Tourism, Consumer Studies, Visual Art, CAT, IT, LO. Subjects with a 95 – 99% pass rate: English, Afrikaans, Mathematics, Life Sciences and Business...

Read More

Categories

Gedagte vir die week

In diens van God

Lê jou daarop toe om jou tot beskikking van God te stel  as ‘n arbeider wat die goedkeuring van God wegdra. – 2 Timoteus 2:15

Jy kan so betrokke raak in God se werk dat jy jou visie verloor van dit wat God wil hê jy moet doen. Jy is vir God besig sonder om met Hom saam te werk. Dan word jou diens aan God ‘n sware las. Wanneer dit dan te laat is, droog iets binne-in jou gees op en word jy gespanne totdat jy skielik op ‘n dag knak.

Die belangrikste plig van elke Christenwerker is om sy verhouding met die lewende Christus te handhaaf en daagliks te versterk. Indien jy te besig is om elke dag tyd met Hom deur te bring in gebed, is jy inderdaad te besig en kan jy nooit sy effektiewe dienskneg wees nie.

Gebed: Ek vra nederig dat U my sal inspireer en versterk In die diens wat ek uit dankbaarheid vir my ver-lossing aan U bied. Amen. –  Solly Ozrovech